גרפולוג משפטי – פסילת חוות דעת גרפולוגית משפטית שבית המשפט מינה

הגרפולוג מרדכי שרם מסביר באופן מפורט, כיצד ניתן להפריך את חוות דעתו של המומחה מטעם בית משפט.