התקשרו אלינו : 052-6928897 - המייל שלנו - shrem2626@gmail.com - בדיקה ראשונית ללא תשלום

התקשרו אלינו :
052-6928897 | 077-7065276
המייל שלנו - shrem2626@gmail.com
בדיקה ראשונית ללא תשלום

גרפולוג משפטי – פסילת חוות דעת גרפולוגית משפטית שבית המשפט מינה

כאשר בית המשפט ממנה גרפולוג מומחה מטעמו לצורך השוואה ואימות טענת זיוף חתימה, בד"כ אחד הצדדים לא יקבל את חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט כאשר ישנה סטירה בצורה חד משמעית לגבי חוות הדעת שלו.

לדוגמא, כאשר המומחה שבעלי הדין הסכימו למינויו כמומחה יחיד לצורך השוואה ואימות טענת הזיוף, עצם הסכמת בעלי הדין למנות מומחה יחיד, מעצימה את תוקפה של חוות דעת המומחה, למעט ובמידה וישנו קשר בין המומחה לאחד הצדדים, אולם הצד השני לא היה מודע לקשר זה.

בדרך כלל מתייחס בית המשפט ונותן אמון לחוות דעתו של מי שמונה על ידו ולכן הגרפולוג שקיבל את המינוי, צריך להצדיק גם את כישוריו המקצועיים, בנוסף גם את בית המשפט שבחר בו להחליט מבחינה מקצועית האם בוצע זיוף חתימה או לא.

דהיינו, פסילת חוות דעת של מומחה מטעם בית המשפט אינה קלה ולכן לא מספיק שהמומחה פעל במשוא פנים, אלא חייבים להוכיח לבית המשפט שנעשתה טעות גדולה מבחינה מקצועית בחוות דעת זו, למרות שבית המשפט מינה אותו ע"פ כישוריו המקצועיים.

כאשר נוצרת סיטואציה שבית המשפט קיבל שלוש חוות דעת מומחה (שתיים מטעם הצדדים ואחת של מומחה מטעם בית המשפט), בית המשפט נמצא בבעיה, במיוחד שהמסקנות של כל המומחים אינן כוללות קביעה ברורה וחד משמעית, אלא בדרגת סבירות ברמה נמוכה.

כמובן שכל התהליך הושלם מבחינת חקירתם של כל העדים המומחים של כל הצדדים, בית המשפט יכול לקבוע לא לקבל את כל חוות הדעת שהוצגו בפניו, אלא לתת משקל להתרשמות בית המשפט ממכלול העדויות בתיק.

בעניין חוות דעת גרפולוג מומחה מטעם בית המשפט, ניתן להדגיש כי בית המשפט אינו כפוף למסקנות המומחה מטעמו. במקרים חריגים עשוי בית המשפט לשקול מומחה נוסף מטעמו, לאחר שניתנה לו הזדמנות להתרשם מן המומחה שמינה, כאשר יש בליבו ספק האם חוות הדעת מבוססת כראוי וכאשר הוא מתקשה להגיע למסקנה גם לאחר חקירת המומחה. כמו כן, ככל שימצא פגם מהותי בחוות הדעת, או בהתנהלות המומחה, כי אז רשאי בית המשפט לסטות ממסקנות המומחה מטעמו ולמנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט

נסיבות חריגות וטעמים כבדי משקל

הנחת המוצא של בית המשפט היא, שהמומחה פעל בהגינות ובתום לב, על כן חוות דעתו של מומחה בית המשפט תיפסל רק בנסיבות חריגות ומטעמים מהותיים וכבדי משקל, אם עלול להיגרם לאחד הצדדים עיוות דין, או כאשר ברור וגלוי שהמומחה גילה משוא פנים ופעל בחוסר תום לב. חשש בעלמא למשוא פנים איננו מספיק, רק אפשרות ממשית ואובייקטיבית לכך שדבק במומחה רבב, יכולה להצדיק פסילתו.

בכדי להחליט אם חוות הדעת קרסה ונוצר חלל ריק, יש לבחון את חוות דעת המומחה ואת חקירתו בבית המשפט.

שגיאה גסה של המומחה

כדי שתידחה חוות דעת שנתן מומחה מטעם בית המשפט, יש להראות שהמומחה שגה במסקנותיו שגיאה גסה עד כדי כך, שבית המשפט חרף היותו חסר מומחיות בתחום הרלוונטי, שוכנע שחוות הדעת מופרכת.

יש לנהוג משנה זהירות בבקשת אחד הצדדים להעברת מומחה מתפקידו, בעת שזו מוגשת לאחר שחוות דעתו הוגשה לבית המשפט, כאשר יש בתוצאותיה להשפיע על שיקוליו של בעל הדין המבקש פסילתו.

לסיכום, בעניין חוות דעת גרפולוג מומחה מטעם בית המשפט, ניתן להדגיש כי בית המשפט אינו כפוף למסקנות המומחה מטעמו. במקרים חריגים עשוי בית המשפט לשקול מומחה נוסף מטעמו, לאחר שניתנה לו הזדמנות להתרשם מן המומחה שמינה, כאשר יש בלבו ספק האם חוות הדעת מבוססת כראוי וכאשר הוא מתקשה להגיע למסקנה גם לאחר חקירת המומחה. כמו כן, ככל שימצא פגם מהותי בחוות הדעת, או בהתנהלות המומחה, כי אז רשאי בית המשפט לסטות ממסקנות המומחה מטעמו ולמנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט.

רוצים לשאול שאלות נוספות? אתם מוזמנים ליצור עמי קשר 0526928897

Scroll to Top
גלילה למעלה דילוג לתוכן